Apollo Pass

Packages/Items purchased here will give you access to all the perks on EVERY Apollo Rust server.

Apollo Rust Bronze VIP

13.99 USD

Apollo Rust Silver VIP

19.99 USD

Apollo Pass Gold VIP+

29.99 USD
Facebook icon GitHub icon Linkedin icon Mastodon icon Instagram icon Pinterest icon YouTube icon Twitter icon Discord Twitch TikTok